ArmenTeKort vzw

ArmenTeKort wil kansarmoede op grote schaal effectief bestrijden en – uiteindelijk – overwinnen. En zit hierbij in op een buddywerking.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van de werking van ArmenTeKort. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Door een verbinding in vertrouwen en gelijkwaardigheid ontdekken beiden verborgen krachten en bouwt de kanszoekende buddy zelfvertrouwen op. Ze worden elkaars supporter. Ieder buddytraject duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar zien of horen deze buddy’s elkaar bijna wekelijks. Door deze frequente contacten ontwikkelt de kanszoekende buddy, vanuit een versterkte eigenwaarde, het vermogen maar vooral de durf om te dromen en te vertrouwen op een andere toekomst.

Naar een samenleving zonder kansarmoede.
Met één klik. Tussen twee mensen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Met uw steun kan ArmenTeKort zijn missie om 5.000 mensen uit de kansarmoede te krijgen bereiken.

Ieder bijdrage - groot of klein - draagt rechtstreeks bij aan de slaagkansen van onze buddyduo's.

Je helpt ons:
- Vrijwilligers opleiden tot buddy's
- Onze buddyduo's met veel zorg samenbrengen en begeleiden
- Te innoveren om onze werking zo effectief en schaalbaar mogelijk maken