Al-arm, Geelse vereniging waar armen het woord nemen

Al-arm vzw is een Geelse vereniging waar armoede een stem krijgt.

Wij willen in Geel werken aan structurele armoedebestrijding. Wij werken aan zes doelstellingen:

1. wij brengen mensen samen met armoede ervaring en zonder armoede ervaring
2. wij geven mensen met armoede ervaring een stem
3. wij gaan op zoek naar mensen die armoede kennen
4. wij organiseren vorming en dialoog rond de problematiek van armoede
5. wij werken aan het lokale beleid rond armoede
6. wij werken aan talentontwikkeling en helpen mensen hun rechten opnemen

Wij doen dit via beleidswerk, projectwerk, groepswerk, individuele hulpverlening, een koorwerking, vzw werk, vorming en dialoog, ...

Wij vinden dat armoede dat armoede een maatschappelijke oorzaak kent!
Wij vinden armoede een onrecht!
Iedereen is gelijkwaardig! Een mens is meer dan de problematiek

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Wij willen graag met andere armoede organisaties samenwerken en sparen voor een locatie te betalen. Wij willen deze locatie op vaste momenten openen en zo een laagdrempelige inloopruimte creëren voor iedereen die armoede kent en voor iedereen die solidair is met de problematiek.
We willen toegankelijk en kindvriendelijk zijn. We willen mensen zelf activeren om het verschil te maken door in te zetten op hun talenten en ook voor anderen een huisgevoel te geven zonder direct een afhankelijke cliënt-hulpverleningsrelatie te creëren.