Activiteitenboerderij De Wroeter

De Wroeter Activiteitenboerderij richt zich naar volwassen mannen en vrouwen met een mentale, psychische of sociale beperking en wil samen met hen hun positie in de samenleving zoveel als mogelijk versterken en verbeteren.

Wij zorgen voor het aanbieden van zinvolle dagbezigheid waarbij arbeid op maat via kleinschalige, ambachtelijke en milieuvriendelijke arbeidsactiviteiten het belangrijkste middel is. De opbrengst van deze arbeid vloeit onder allerlei vormen terug naar de deelnemers.
We bieden zorg op maat via individuele ondersteuning en groepsbegeleiding.