Actievoorwaarden

1. Door het registreren van je actie:

- bevestig je dat je bevoegd bent om deze actie namens je organisatie, vereniging, bedrijf,… te registreren;

- bevestig je dat je ofwel 18 jaar of ouder bent, ofwel, indien je minderjarig bent, dat je de uitdrukkelijke toestemming hebt van je beide ouders of voogd.

- verklaar je dat je geregistreerde actie oprecht is en geen commerciële inslag heeft; en de gift van de actievoerder aan De Warmste Week mag geen doorslaggevend element zijn bij de beslissing van de klant om een product al dan niet te kopen.”

- verbind je je ertoe de opbrengst van de actie onmiddellijk na afloop te schenken aan De Warmste Week en uiterlijk voor 31/01/2020.

2. Je verbindt je ertoe je gift te storten via gebruik van de unieke gestructureerde mededeling die je hebt ontvangen bij het registreren van je actie. Het is niet mogelijk om cash geld af te geven tijdens De Warmste Week. Je hebt geen recht op een fiscaal attest na het storten van je gift.

3. Indien de actie om de een of andere reden niet zou kunnen plaatsvinden, meld je dit onmiddellijk aan de Koning Boudewijnstichting op volgend e-mailadres: dewarmsteweek@kbs-frb.be.

4. Het is verboden om dezelfde actie 2 maal te registreren bijvoorbeeld onder een andere naam. Indien je problemen hebt met je actie/account kan je altijd contact opnemen met het De Warmste Week team via mail: info@dewarmsteweek.be

5. Indien je de betaling niet correct uitvoert, indien je een actie dubbel registreert dan wel indien je vergeet te melden dat een bepaalde actie werd geannuleerd, kan de Koning Boudewijnstichting niet nagaan of de actie correct werd afgerond. Het zou dan kunnen dat de Koning Boudewijnstichting dan wel de VRT jou zou contacteren om het bedrag alsnog te voldoen.

6. De Koning Boudewijnstichting en VRT kunnen u ten allen tijde contacteren over de opvolging van uw actie.

7. Je bent zelf verantwoordelijk voor de actie die je organiseert. In die zin zorg je zelf voor de nodige vergunningen, verzekeringen, toestemmingen, promotie, ... dan wel andere formaliteiten. De VRT kan niet worden aangesproken voor de actie die je hebt geregistreerd.

8. De registratie van je actie geeft je het recht om, binnen de context van je registreerde actie, gebruik te maken van het promomateriaal van “De Warmste Week”. Je vindt deze terug op je persoonlijke pagina op dewarmsteweek.be. Je staat zelf in voor de promotie van je actie. Eventueel misbruik wordt uiteraard gesanctioneerd.

9. De persoonsgegevens van de persoon die de actie registreert, worden door de VRT in een bestand opgenomen. Het beleid van de VRT met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik “privacy” zoals vermeld op de website van dewarmsteweek.be.

10. Door registratie van de actie aanvaard je volledig deze voorwaarden en alle beslissingen die de VRT en/of de Koning Boudewijnstichting in verband met de geregistreerde acties van De Warmste Week zullen treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de geregistreerde acties van De Warmste Week gelden als punt van deze registratievoorwaarden.

11. Indien zulks vereist is, kunnen de VRT en/of de Koning Boudewijnstichting deze registratievoorwaarden ten allen tijde aanpassen. Deze registratievoorwaarden worden bekendgemaakt op de website van dewarmsteweek.be en kunnen daar desgewenst worden afgedrukt.Bijkomende regels/voorwaarden voor B2C acties voor De Warmste Week


Speciale Voorwaarden voor acties voor De Warmste Week voor Bedrijven die een product of dienst aanbieden aan de consument (B2C):

Algemene toelichting

Het De Warmste Week logo is een geregistreerd handelsmerk (Benelux beeldmerk). Aan een merk hangt een zeker imago, look en feel, verhaal vast. Voor De Warmste Week is dat niet anders. De Warmste Week is bovendien een merk van VRT. VRT willen hun merken en logo’s beschermen tegen oneigenlijk gebruik. De Warmste Week is een begrip in Vlaanderen, gemaakt door zoveel Vlamingen met een warm hart, en dat willen we graag zo houden.

Daarom willen we dat elke actie goed kadert in de geest van De Warmste Week en geen commerciële inslag heeft.

Ben je onderneming en wens je De Warmste Week te steunen door een product of dienst aan consumenten te verkopen en een deel van de opbrengst (marge of winst) via De Warmste Week aan jouw goed doel schenken, dan vinden we dat prima, ….   maar dan willen we graag de volgende zaken afspreken.


1) Algemeen

Door je actie te registreren, ga je (= het bedrijf dat de actie naar de consument doet) akkoord met deze extra spelregels. Als er afwijkingen zijn, zullen we contact met je nemen. Ook als we Facebook, Twitter of andere posts tegenkomen, die we niet kennen of die niet doorlinken, dan gaan er even vanuit dat het vergissing is. We sturen je een bericht en dan kan dit snel rechtgezet worden. Als de actie nog altijd niet strookt met wat we met De Warmste Week willen doen, dan kunnen we het goede doel dat je hebt opgegeven melden dat deze actie niet kan doorgaan.


2) Communicatie 

- Gebruik enkel het De Warmste Week logo dat je downloadt vanop je persoonlijke pagina van de actie voor De Warmste Week in je communicatie. Je mag het logo dus niet aanpassen.

- Het is verboden om in betalende communicatie, ongeacht het medium, te verwijzen naar De Warmste Week. Je mag dit wel doen in louter interne communicatie.

- Je communicatie mag niet misleidend zijn. Hiermee bedoelen we dat je communicatie niet de indruk mag wekken dat je partner bent van De Warmste Week. Daarnaast moet uit je communicatie ook duidelijk blijken dat je bedrijf hiervan de afzender is, en niet VRT.

- Bij mailings  - offline of online  - zet je onze controle-adressen  mee in je mailingsbestand: 

          De Warmste Week

          Auguste Reyerslaan 52

          1043 Brussel

          België


          Info@dewarmsteweek.be

 

- Vermeld een link naar onze Facebook/Twitter/ andere sociale media pagina’s van De Warmste Week in al je communicatie rond De Warmste Week zodat jouw doelpubliek meteen ook alles te weten komt over De Warmste Week vanop de juiste bron.

 

3) Merchandising

- Breng geen producten op de markt met het De Warmste Week-logo die lijken op de officiële De Warmste Week-merchandising.

- Stuur ten minste twee exemplaren van het product dat je hebt voorzien van het De Warmste Week logo naar bovenstaand adres op. We vragen dit

          i.      om te kunnen zien dat je ons De Warmste Week logo correct gebruikt

          ii.     om te controleren of het logo niet te opzichtig aanwezig is zodat mensen zouden vergeten dat het product van jou is en niet van De Warmste Week afkomstig is. VRT neemt namelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de producten of diensten die het ‘etiket’ De Warmste Week meekrijgen.

- Stuur ons een kopie van het marketingmateriaal voor het De Warmste Week product

 

4) Acties

- Kortingsacties worden niet aanvaard als acties voor  De Warmste Week.

- Organiseer geen gelijkaardige initiatieven met gelijkaardige benamingen als de officiële De Warmste Week-initiatieven. Dit zou voor verwarring kunnen zorgen bij het publiek waardoor het voor hen moeilijk wordt om de officiële De Warmste Week-initiatieven te onderscheiden van de anderen.

- Indien je je schenking aan De Warmste Week koppelt aan de aankoop van een product, dan moeten beide bedragen in een correcte verhouding staan ten opzichte van elkaar. De aankoopbeslissing van de consument mag niet onredelijk worden beïnvloed door het bedrag dat je zal schenken aan De Warmste Week.