zorgmassage4life

Ten voordele van STOP DARMKANKER

wij geven zorgmassage en workshops om geld in te zamelen voor 2 goede doelen.

VZW OIGO en STOP DARMKANKER

Waarom dit goed doel?

mijn vriendin verloor haar opa aan deze ziekte, samen willen we darmkanker stoppen.

STOP DARMKANKER

Informatie en voorlichting zijn cruciaal in de strijd tegen darmkanker. De vzw Stop Darmkanker tracht door acties, campagnes, lezingen, etc., het brede publiek in te lichten over een ziekte waarmee 1 op 20 Vlamingen geconfronteerd wordt. Deze ziekte kan vroegtijdig worden opgespoord door een eenvoudige test van de stoelgang.
Meer acties en meer informatie moeten leiden tot :
- minder sterfte door darmkanker
- minder leed door darmkanker
- minder kosten door darmkanker

Bekijk dit goed doel