zoetebekjes for life

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

wij verkopen zoetigheden zoals wafels, brownies, chips op de markt en kerstmarkt van Oudenburg.
Dit doen we als gezin!

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen voor Pleegzorg omdat wij sinds januari 2016 een pleegkindje in ons gezin hebben mogen verwelkomen.
Pleegzorg ligt ons dus na aan het hart.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel

Video's