Zingen voor Koca

Ten voordele van KOCA vzw

Wij zingen met ons koor Langenasem van Brasschaat op 14 dec 2019 op de Wapper in Antwerpen van 14u tot 16u

Waarom dit goed doel?

Wij zien elk jaar meer en meer jongeren in kansarme omstandigheden. Daarom een extra steun om deze zo al kwetsbare groep mensen te ondersteunen.

KOCA vzw

KOCA staat ten dienste van kinderen, jongeren en volwassenen die op een of andere manier een communicatiemoeilijkheid hebben. In de eerste plaats hebben we zeer uitgebreide deskundigheid opgebouwd omtrent het ondersteunen van doven en slechthorenden. Kinderen en jongeren met spraaktaal-ontwikkelingsstoornissen kunnen genieten van jarenlang opgebouwde inzichten. Stilaan groeide ook de groep van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. En ook leer- en gedragsmoeilijkheden werden op een zo vaardig mogelijke manier versterkt. Meer en meer groeit in dit kader de ondersteuning aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap.

Bekijk dit goed doel