Yeti warmt vzw Oranje op

Ten voordele van Oranje vzw

Kom massaal op 4,5,6 en 7 december af naar Yeti Eeklo voor een namiddag of avondje plezier. Nodig je familie, vrienden, collega's en buren uit, HAVE FUN en steun vzw Oranje. Bij elke activiteit die er wordt gespeeld, schenkt Yeti 1 euro aan het goede doel.
Reserveren is aan te raden. Surf naar de website en boek snel !
www.yeti-eeklo.be

Waarom dit goed doel?

Oranje is een lokale vzw die zich inzet voor mensen met een beperking die een weg moeten vinden binnen de maatschappij en die voor deze specifieke doelgroep niet altijd de nodige middelen ter beschikking krijgt.

Oranje vzw

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.

Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Dit betekent dat we diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning.

Wij zijn actief over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale dienstencentra, scholen, vrijwilligers... zodat onze gebruikers een plek kunnen vinden in de maatschappij.

Meer informatie: www.oranje.be

Bekijk dit goed doel