Xmas for Life

Ten voordele van Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging

We organiseren een baksale, een kerstmarkt, tombola en kinderkunstveiling met onze collega's. Samen voor het goede doel!

Waarom dit goed doel?

Deze ziekte komt weinig onder de aandacht, treft heel vaak jonge mensen en zorgt voor een isolement. Een sterke patiëntenvereniging is een steuntje in de rug voor deze mensen.

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging

Het wordt voor een patiëntenvereniging zoals de Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw steeds moeilijker om de leden een waardevol tijdschrift, informatieve folders en kwaliteitsvolle service te bieden zonder daarbij beroep te doen op financiële steun. Ook het inrichten van informatienamiddagen, het updaten, vernieuwen en in stand houden van de website en het organiseren van een jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag vergen een grote financiële inspanning.
De jaarlijkse onderzoekbeurzen die toegekend worden aan jonge artsen en wetenschappers, die, door onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelingen het lot van mensen met Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa trachten te verbeteren, worden zeer gewaardeerd.

Bekijk dit goed doel