Woorden & Daden 2019

Ten voordele van Talentatelier voor jongeren

Woorden & Daden is een culturele benefietavond vol woordkunst en akoestische muziek. De opbrengst gaat naar Tajo.

Waarom dit goed doel?

Als studenten Taal-en Letterkunde hechten wij er veel belang dat kinderen en jongeren goed begeleid worden bij het maken van keuzes en dat ze de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Daarom zouden wij dit jaar graag Tajo steunen.

Talentatelier voor jongeren

Ondanks alle inspanningen blijft maatschappelijke kwetsbaarheid kansen ontnemen. Om kansen te grijpen moeten jongeren eerst kansen krijgen. Met TAJO wakkeren we de motivatie van jongeren aan. De jongeren krijgen een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft opdat ze het belang van ‘je best doen voor later’ beter begrijpen.
Bij TAJO laten we jongeren tussen 10 en 14 jaar via interactieve ateliers kennismaken met de meest uiteenlopend beroepen en de vaardigheden die daarbij horen. Zo kunnen ze zelf ervaren welke vakgebieden hen aanspreken en worden ze gestimuleerd om te gaan studeren in een richting die hen verder brengt, op school en in het leven. Op termijn beoogt TAJO enkele honderden Gentse maatschappelijk kwetsbare jongeren een toekomstperspectief te geven (motto: ‘Jij kan dit ook.’) en hun algemene vaardigheden te vergroten om hen zo te wapenen tegen demotivatie, schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid en radicalisering.

Bekijk dit goed doel