Woonhaven for life

Ten voordele van De Markgrave

Zie boven

Waarom dit goed doel?

Als sociale huisvestingsmaatschappij in Antwerpen hebben we heel wat partners waar we mee samenwerken. Dat doen we onder de vorm van het verhuren van woningen die ze voor hun doelgroep ter beschikking stellen. Dit jaar hebben we voor de Markgrave gekozen.

De Markgrave

De Markgrave vzw is een organisatie die ondersteuning op maat biedt aan personen met een visuele beperking. We vertrekken vanuit de vraag van de cliënt, en brengen de wensen en doelen samen in kaart. Cliënten kunnen vragen stellen op alle verschillende levensdomeinen (wonen, dagbesteding, vrije tijd, relaties, netwerk, gezondheid en revalidatie, ...). Kwaliteit van leven en zelfbepaling staan bij ons centraal. Binnen De Markgrave kan men beroep doen op de woonondersteuning, het activiteitencentrum, de individuele ondersteuning (IncluZIEN), het heropleidingscentrum en de visuele revalidatie.

Bekijk dit goed doel