WinterTheras - De warmste Yoga

Ten voordele van Kies Kleur tegen Pesten

Een voormiddag lang zetten we in op een kwalitatief ouder-kindmoment. We doen een uurtje aan de warmste ouder-kindyoga. Zowel voor peuters, kleuters als lagere schoolkinderen.
Nadien maken we ons eigen vuurtje om een lekker eitje en een tas warme chocomelk op klaar te maken voor de gezelligste bosbadenbrunch!

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen voor dit goede doel omdat dit het meest actuele thema is binnen ons werkdomein. Dagelijks worden kinderen, vanaf de kleuterschool geconfronteerd met pestsituaties. Wij vinden het dan ook belangrijk dat elk kind de kans moet krijgen om zich hier weerbaar voor te kunnen opstellen en anderen te helpen wanneer deze het nodig hebben.

Kies Kleur tegen Pesten

Kies Kleur tegen Pesten vzw engageert zich om

het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten te ondersteunen.het pestthema bespreekbaar te maken en te houden
wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen en te stimuleren
informatie te bundelen en over te brengen
te sensibiliseren
beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren
campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden
De Vlaamse Week tegen Pesten jaarlijks te organiseren

Bekijk dit goed doel