Wintermarathon

Ten voordele van Sjarabang vzw

De leerlingen van de Sint-Pietersschool laten zich sponsoren door ouders, vrienden, familieleden,.... We lopen met de hele school een parcours en proberen zo veel mogelijk kilometers te lopen.

Waarom dit goed doel?

Een goed doel uit Mechelen, dat instaat voor kunst en cultuur voor iedereen.

Sjarabang vzw

Sjarabang brengt mensen met en zonder beperking samen in een gezamenlijke interesse, nl. kunst en creativiteit.
In ons vrije atelier kan iedereen komen schilderen, weven, tekenen, ... .
Daarnaast organiseren we ook workshops rond allerlei thema's of technieken of komen we op verplaatsing een workshop op maat geven!
Regelmatig brengen we met ons inclusieve theatergezelschap een nieuwe productie. Ondertussen hebben we ook een inclusief koortje én dansgezelschap.
We organiseren jaarlijks een nationaal
kunstenfestival "Kunstproeven" voor meer dan 1000 deelnemers met een verstandelijke of
meervoudige beperking.
Onze doelgroep kan eveneens genieten van creatieve vakanties in binnen- en buitenland.

Bekijk dit goed doel