Winterhappening for Life

Ten voordele van Oostrem vzw

In de verschillende kraampjes worden decoratiestukjes verkocht die de mensen van Oostrem zelf gemaakt hebben. Voor de muziek hebben we verschillende lokale bands.
De winterhappening gaat door op de parking van de VZW Oostrem in de Oostremstraat 26 3020 Herent.
En dit op woensdag 27 november 2019 van 14u tot 22u. Iedereen is van harte welkom.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn de vrienden van Oostrem en daarom organiseren wij deze actie voor Oostrem

Oostrem vzw

Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch...) vertonen. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem wil aan deze personen dagbesteding en indien gewenst ook woongelegenheid bieden. Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten.
Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur

Bekijk dit goed doel