Winterbanket

Ten voordele van TEJO Antwerpen

Via Louiza organiseert een winterbanket in de school ten voordele van kinderen met psychische problemen. Er worden flyers uitgedeeld op voorhand en posters uitgehangen.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een stedelijke basisschool Via Louiza gelegen in hartje Antwerpen. In onze school een 180 aantal kinderen met wel 24 verschillende nationaliteiten. Zeer fijn en boeiend om met zoveel verschillende culturen en nationaliteiten samen te werken. Er is ook een keerzijde: er zijn onder onze kinderen vluchtelingen die al het één en ander hebben meegemaakt , kinderen uit ontwrichte gezinnen ,...we merken dat de nood aan therapeutische ondersteuning voor kinderen met de jaren een noodzaak is, onmisbaar! Er zijn ondertussen ellenlange wachtlijsten enkel de gegoede mensen kunnen beroep doen op een privé therapeut. We hebben ook meer nood aan therapie voor jongeren , kinderen van de basisschool. TEJO heeft al enkele kinderen van onze school begeleid en daarom willen we deze organisatie steunen omdat de nood hoog is! Hoe vroeger een kind geholpen kan worden, hoe beter!

TEJO Antwerpen

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

Bekijk dit goed doel