Winter Wonderland

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Winter Wonderland
Concert door de leerlingen jazz pop rock
Woensdag 18 december 19u30
Academie voor Muziek, Woord & Dans Ninove
Plaats: CC De Plomblom, Ninove
Tickets: 8 euro, -12 jaar: 1 euro

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen als Jazz Pop Rock richting van de Academie voor Muziek, Woord & Dans Ninove voor dit goed doel, omdat we elk kind de kans willen geven om muziek te ontdekken.

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel