Winter wonder land

Ten voordele van Het Ventiel vzw

Voor het Ventiel willen we snoepjes en jenevers verkopen op de jaarlijkse Winter wonder Plaza in Willebroek. Samen met verschillende medewerkers van de thuiszorg willen we deze organisatie voor personen met jongdementie ondersteunen.

Waarom dit goed doel?

Vanuit de thuiszorg komen we regelmatig in contact met personen met dementie. Personen met jongdementie worden vaak vergeten. We vinden het Ventiel een mooi initiatief voor personen met jongdementie en willen dit graag mee ondersteunen.

Het Ventiel vzw

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven.Veel dingen lukken niet meer, mensen raken in een sociaal isolement.Dit willen we doorbreken met Het Ventiel.Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy.Samen iets doen, is ook leuker.Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats.Nadruk ligt op wat er wél nog kan.Het sociaal isolement wordt doorbroken. Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met hun buddy.Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten aan.Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend en hartverwarmend. Buddy’s zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie.

Bekijk dit goed doel

Video's