Willem Tell bakt!

Ten voordele van vzw SuperNils

Onze klasjes bakken iets lekkers voor het goede doel. We verkopen alles aan de ouders voor €2 per portie lekkers!

Waarom dit goed doel?

We vinden het verschrikkelijk wat Nils en zijn familie hebben meegemaakt en willen hierbij steun bieden. De papa van Nils werkt ook voor het stedelijk onderwijs.

vzw SuperNils

Vzw SuperNils zet zich in voor drie grote doelstellingen. A) Jaarlijks geven we een goodiebag aan kinderen en volwassenen met leukemie. In samenwerking met het ziekenhuis organiseren we activiteiten voor jongeren met kanker/leukemie. B) We bieden financiële ondersteuning aan kankeronderzoek in het algemeen en leukemie in het bijzonder. Ook het project Immuno-T (communicatie) van professor Tessa Kerre krijgt van onze vzw financiële ondersteuning. C) SuperNils geeft onderwijsmensen ondersteuning, als ze worden geconfronteerd met kanker in de klas. Nu richten we ons vooral op samenwerking met UZ Gent en universiteit van Gent. In de toekomst willen we deze werking uitbreiden naar Antwerpen en Leuven. We werken samen met topdokters als Tessa Kerre en Piet Hoebeke.

Bekijk dit goed doel