Willaert gaat voor meer nestwarmte.

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

Dit jaar hebben voor 2 v.z.w.'s gekozen die wat meer aandacht mogen krijgen omdat deze kwetsbare doelgroepen soms een knelpunt betekenen in onze maatschappij .
Zoals ieder jaar worden deze democratisch gekozen binnen ons bedrijf.
VZW Victor & Pleegzorg-West-Vlaanderen
We verkopen nestkastjes en voederhangers voor beide goede doelen.

Waarom dit goed doel?

Kinderen in een moeilijke tot bijna onleefbare gezinssituatie verdienen ook een warme thuis. Daarom steunen we ook pleegzorg West-Vlaanderen die instaat voor het plaatsen van kinderen in een pleeggezin.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel