Wijnverkoop en Jeneverbar

Ten voordele van het Zavelhuis

Tegen kerstmis is een wijnverkoop een goed idee. Voor de feesten staat wijn sowieso altijd op het boodschappenlijstje. Verder kan je je warmen bij een glaasje jenever als je komt lopen of supporteren op de gesmaakte Urban Trail (19 december) en bij de vuurkorven na het telkens weer uitverkochte kerstconcert in Bierbeek (18 december)!
ALLEN NAAR BIERBEEK!

Waarom dit goed doel?

We vinden degelijke, kleinschalige opvang voor mensen met een beperking belangrijk en steunen acties die een band hebben met ons dorp.

het Zavelhuis

Het Zavelhuis bouwt mee aan een warme, inclusieve samenleving!
Het Zavelhuis wordt de thuis voor 15 jongvolwassenen met een beperking: Jeremy, Birgit, Esther, Sandra, Aude, Celine, Farid, Paulien, Axel, Pieter, Frederik, Pieter, Katharina, Stijn en Sven. Professionele hulpverleners zorgen samen met ouders en vrijwilligers voor de permanente ondersteuning van de bewoners.
Het Zavelhuis wordt gebouwd op de site Molenveld in Herent op een grond die afkomstig is van de Kerkfabriek Herent. Het bouwproject wordt gecoördineerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw Herent. De start van de bouwwerken is gepland voor het najaar van 2019.

Bekijk dit goed doel