Werkgroep Octopus

Ten voordele van Dappere B-engeltjes vzw

Al van februari zijn we met een 70-tal enthousiaste vrijwilligers eigenhandig octopus sleutelhangertjes aan het haken ten voordele van onze vzw.
Wat de eerste maanden gestart is met een 30-tal collega's, is intussen stevig uitgebreid naar verdere vrienden en kennissen.
Per octopus kruipt er 4 à 5 uur werk, sommigen zijn al gevorderd en kunnen er 2 uur over doen.
Oorspronkelijk was 2 à 300 octopussen mijn doel. Op dit moment zitten we hier al ruim over met een 450-tal sleutelhangers.
Het enthousiasme van de omgeving is groot! Het samenhorigheidsgevoel op dienst nog groter. We brengen mensen dichter bij elkaar met deze warme actie.

Waarom dit goed doel?

Als verpleegkundige op de NICU van het UZ Gent word ik dagelijks geconfronteerd met zaken die beter of anders kunnen. Zaken die we zouden kunnen doen voor onze kleine vechtertjes, hun ouders, brussen, grootouders enz.
Elke dag opnieuw worden zij geconfronteerd met de harde realiteit en zien zij een ander beeld dan de geïdealiseerde roze wolk die elke ouder hem voorstelt bij de geboorte van hun kind.
Wij kunnen een enorm verschil maken in hun verhaal. Zaken zoals de ouderlounge, kledij, positioneringsmateriaal, leuke dekentjes enz...
Daarbij ook de symbolische waarde van de octopus.
Elke couveusebaby ontvangt van VZW CoCopus 2 octopusjes. Door de vorm van de tentakels houden de baby’s de gedraaide pootjes ipv. hun leidingen vast. Daarbij geven de octopusjes rust en kleur, worden ze gebruikt bij het positioneren en zorgen ze voor een huiselijkere sfeer.
Via deze actie probeer ik een steentje bij te dragen aan onze afdeling, onze vzw en het groter geheel: onze patiëntenpopulatie.

Dappere B-engeltjes vzw

Deze VZW werd opgericht vanuit de afdeling 'intensieve zorgen voor pasgeborenen' van het UZ Gent omdat we merken dat er veel noden zijn die door het ziekenhuis niet worden gefinancierd.
Dankzij de VZW hebben we recent een ouderlounge kunnen inrichten. Dit is een ruimte waar ouders even kunnen uitrusten, elkaar ontmoeten, even wachten terwijl hun baby een ingreep ondergaat...
Vanuit onze VZW voorzien we ook sterrenkoffers, met zaken waar ouders steun aan hebben bij het afscheid nemen van hun baby...
We stellen ook adoptiekoffers ter beschikking om deze baby's een goede start te geven.
In overleg met de sociale dienst steunen we ook ouders die het financieel moeilijk hebben.
Er staat nog zoveel meer op de planning !
Meer info vind je op www.dapperebengeltjes.be

Bekijk dit goed doel