Wattson eet lunch

Ten voordele van Parcours VZW

Iemand doet de boodschappen en kookt de lunch, om die dan samen met de collega's op kantoor op te eten. De collega's betalen een vrije bijdrage, de vrije bijdrage gaat naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Wij vinden communicatie heel belangrijk, en willen de meest kwetsbare groep: de jongeren een tweede kans en in sommige gevallen zelfs een eerste kans bieden om op constructieve manier een weg in de maatschappij te vinden, en zichzelf te (her)vinden.

Parcours VZW

Vanuit onze vzw staan we in voor de begeleiding van minderjarige (12-18jaar) daders of verdachten van een misdrijf, hun context en hun slachtoffer(s). De herstelgerichte en constructieve afhandelingen (= HCA) van onze vzw zijn Herstelbemiddeling, HERGO, Leerproject en Gemeenschapsdienst. In elke afhandeling streven we naar een herstel van de gepleegde feiten, een verhoging van het welzijn van onze daders/verdachten en hun slachtoffer. Dit vanuit een dialoog met alle partijen, in verbinding met de maatschappij en vanuit een geloof dat de jongere meer is dan zijn feiten alleen. Een waardevol alternatief voor repressie!

Bekijk dit goed doel