Wash for life

Ten voordele van ME TO YOU

De leerlingen wassen op vrijdagmiddag tussen 14u en 17u fietsen voor 2 euro en auto's voor 5euro.

Waarom dit goed doel?

Onze kinderen uit het 6e leerjaar van de Taborschool Bellem wilden zich engageren voor een goed doel uit de streek en mochten zelf kiezen. Na een kiesbeurt kwam deze organisatie naar voren.

ME TO YOU

De Stichting ME TO YOU werd opgericht in “Loving Memory” van Els Maes die in 2013 de strijd verloor tegen de laffe ziekte die leukemie is.
Zij verloor haar strijd, maar blijft vechten samen met jou en ME TO YOU!
SAMEN STERK! VOOR DE PATIENT
Leukemiepatiënten het gevoel geven dat zij erbij horen. Via diverse ondersteunende projecten en aanvullende behandelingen draagt ME TO YOU bij aan een optimale levenskwaliteit van de leukemiepatiënten.
SAMEN STERK! IN ONDERZOEK
Onderzoeksprogramma’s worden steeds duurder. Zonder privésteun komen heel wat onderzoeksprojecten niet aan bod. Jaarlijks worden de ME TO YOU Grants uitgereikt aan jonge wetenschappers in hun strijd tegen leukemie. SAMEN STERK(er)!
www.stichtingmetoyou.be

Bekijk dit goed doel