Warmte voor jongdementie

Ten voordele van VRIENDEN VAN DE TOREN

Wij gaan verschillende acties doen om geld in te zamelen. Snoep verkopen, chips verkopen op een fuif, als we genoeg steun krijgen een benefietfeest organiseren, etc.

Waarom dit goed doel?

Mijn papa gaat al enkele maanden naar het Dagverzorgingscentrum De Toren omdat hij jongdementie heeft. Ze doen er heel veel leuke en aangepaste activiteiten en mijn papa komt er altijd moe en voldaan van terug. Omdat De Toren nog niet lang bestaat kunnen ze elke euro goed gebruiken. Ze kunnen hierdoor nog meer materialen aankopen (o.a. een busje om de jongdementen mee op uitstap te nemen) en nog meer investeren in een betere verzorging.

VRIENDEN VAN DE TOREN

Onze vzw heeft tot doel de ondersteuning van jonge mensen met dementie mogelijk te maken, aan te moedigen en te promoten. We nemen initiatieven en organiseren diverse activiteiten.

Bekijk dit goed doel