Warmste Week BootCamp

Ten voordele van MFC Pedagogisch Centrum Wagenschot

Wij organiseren een BootCamp op zondag 15 december op 't Zand te Brugge. De BootCamp gaat door van 10u tot 11u en is voornamelijk gebaseerd op fun & beweging. Mensen aanzetten tot bewegen maakt deel uit van een gezonde actieve levensstijl.

Waarom dit goed doel?

Wij willen gewoon deelnemen aan de Warmste Week en dit project leek ons heel heel.

MFC Pedagogisch Centrum Wagenschot

Wagenschot vzw is een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Niet alle kinderen in onze samenleving worden geboren met evenveel kansen om zich te ontplooien. In welke wieg je als mens terecht komt is vaak bepalend voor de rest van je leven.
Daar waar het voor ouders, jongeren en andere doorverwijzers moeilijk loopt, biedt Wagenschot een uitweg.

Onze quote luidt dan ook als volgt: “Kansen creëren voor jongeren!” Elke dag opnieuw voor en met jongeren en hun sociale context.

Bekijk dit goed doel