Warmste Wedbos actie!

Ten voordele van Al-arm, Geelse vereniging waar armen het woord nemen

Gedurende 8 weken kunnen onze werkende collega's een snack kopen voor het goede doel. Medewerkers van het WZC doen dit op vrijwillige basis.

Waarom dit goed doel?

Het is een vereniging die ons dicht bij het hart ligt. De mensen die deze actie organiseren werken allemaal in een Geelse overheidsinstelling en hebben een sociaal hart!

Al-arm, Geelse vereniging waar armen het woord nemen

Al-arm vzw is een Geelse vereniging waar armoede een stem krijgt.

Wij willen in Geel werken aan structurele armoedebestrijding. Wij werken aan zes doelstellingen:

1. wij brengen mensen samen met armoede ervaring en zonder armoede ervaring
2. wij geven mensen met armoede ervaring een stem
3. wij gaan op zoek naar mensen die armoede kennen
4. wij organiseren vorming en dialoog rond de problematiek van armoede
5. wij werken aan het lokale beleid rond armoede
6. wij werken aan talentontwikkeling en helpen mensen hun rechten opnemen

Wij doen dit via beleidswerk, projectwerk, groepswerk, individuele hulpverlening, een koorwerking, vzw werk, vorming en dialoog, ...

Wij vinden dat armoede dat armoede een maatschappelijke oorzaak kent!
Wij vinden armoede een onrecht!
Iedereen is gelijkwaardig! Een mens is meer dan de problematiek

Bekijk dit goed doel