Warmste soep in de warmste week

Ten voordele van AUTISME LIMBURG

Wij willen graag met een paar vrijwilligers van Goldenrose Limburg soep verkopen op de markt van Maasmechelen.

Waarom dit goed doel?

Wij als vrouwenvereniging Goldenrose Limburg willen graag een bijdrage leveren aan Autisme Limburg want ook wij geloven in een samenleving die iedereen gelijke kansen biedt. Organisaties die zich hiervoor inzetten verdienen alle steun.

AUTISME LIMBURG

De vzw Autisme Limburg is een vrijwilligersorganisatie met als doel de vrije tijd en andere vormen van ondersteuning en bijstand te stimuleren en te organiseren voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis.
Concreet realiseren we dit via:
- Een gespecialiseerde speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met autisme (3-21 jaar) te Hasselt, Pelt en Maasmechelen voor 180 kinderen.
- De jeugdwerking de Spetters voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autisme vanaf 6 jaar te Hasselt voor 170 actieve leden.
- Diverse workshops voor tieners en (jong)volwassenen met autisme
- Een Paarden- en crea-atelier te Diepenbeek

Bekijk dit goed doel