WARMSTE SJAALKES

Ten voordele van Steunfonds metabole ziekten

Wij verkopen toffe en praktische sjaaltjes van 'geweunweg vzw'. De opbrengsten gaan integraal naar de warmste week met doel het 'steunfonds metabole ziekten'.

Waarom dit goed doel?

omdat zeldzame ziekten alle extra aandacht verdienen. De medicijnen zijn vaak onbetaalbaar.

Steunfonds metabole ziekten

De vereniging stelt zich tot doel: de behartiging van patienten met een metabole aandoening (en hun ouders) financiële ondersteuning te bieden voor niet terugbetaalde diagnostische procedures en behandelingen. Onderzoek financieren naar diagnose, behandeling en quality of life van metabole patiënten. Metabole ziekten onder de aandacht brengen, onder meer door middel van een leefgroeiboek en website. Informatiebrochures opstellen voor een groot aantal metabole ziekten. Bijscholingen: organiseren voor perifere artsen en paramedici. De kloof verkleinen tussen zorgverleners en patiënten door actieve participatie van ouders en kinderen in de behandeling. Ondersteuning bieden als het medische faalt.

Bekijk dit goed doel