Warmste Schoolweek

Ten voordele van De Kromme Boom

Het Sint-Pieterscollege Jette is van plan geld in te zamelen voor De Kromme Boom. Dat willen we doen door onder andere warme chocolademelk te verkopen aan de leerlingen en muziek te spelen op de speelplaats. Ook organiseren we een kerstmarkt, waarvan de inkomsten aan het goede doel zullen worden geschonken.

Waarom dit goed doel?

Als school vinden wij het heel belangrijk om onze leeftijdsgenoten te ondersteunen en aan de hand van onze Warmste Week-actie willen wij hen hulp bieden.

De Kromme Boom

Vzw De Kromme Boom is een psychopedagogisch zorgproject dat uniek is op vele manieren en niet structureel gesubsidieerd. Het is opgericht op 21 januari 1985. Het staat open voor jongeren in een echte noodsituatie die door de mazen van het welvaartsnet glippen en niet meer kunnen functioneren in de maatschappij, of slechts aan de rand ervan. Deze groep mensen wordt niet of nauwelijks bereikt door andere initiatieven of zij kunnen niet aarden binnen de reeds aanwezige voorzieningen van het zorgsysteem. Vaak hebben zij al een voorgeschiedenis van psychiatrie, instellingen, gevangenis of andere therapieën achter de rug.

Bekijk dit goed doel