Warmste quiz

Ten voordele van Back on Track vzw

De collega's van de dienst radiotherapie van #azgroeninge organiseren op vrijdag 4 oktober de #warmstequiz met collega's en familie

Waarom dit goed doel?

Als dienst radiotherapie van az groeninge willen wij inzetten op initiatieven die patiënten en familie ondersteunen.

Back on Track vzw

Het Back on Track fonds zet zich in om (ex-)kankerpatiënten te ondersteunen en begeleiden in de moeilijke fases, van diagnose naar behandeling en naar het terug Back on track geraken in het normale leven. Het fonds organiseert bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma's en andere initiatieven met als doel de zware (na)behandeling waar mogelijk te verlichten. In tijden van besparingen binnen de gezondheidszorg, creëert Back on Track daarbij extra ruimte om kankerpatiënten blijvend te ondersteunen.

Bekijk dit goed doel