Warmste Plantjes for Life

Ten voordele van Bosdroom vzw

Koop een van onze Warmste Plantjes voor 5€. Het volledige bedrag wordt doorgestort naar Bosdroom vzw, voor meer bos en natuur in West-Vlaanderen

Waarom dit goed doel?

Met onze winkel Plantastic willen we opnieuw meer planten in de huiskamers brengen, want planten brengen rust en leven in een woning. Ze zuiveren de lucht en zorgen voor een aangename woonomgeving. Bosdroom vzw doet hetzelfde, maar dan met buitenplanten, die bovendien een stuk groter zijn: bomen die samen een bos vormen. Met onze Warmste Plantjes steunen we hen in hun strijd voor meer bos en meer natuur in West-Vlaanderen.

Bosdroom vzw

Bosdroom vzw is een goed doel ten voordele van de lokale natuur in West-Vlaanderen.
Bosdroom vzw wil:
Op een positieve manier fondsen werven voor meer bos en natuur.
De natuur ondersteunen via de aankoop van gronden voor meer bos.
Bijen en andere dieren ondersteunen door inheems plantgoed aan te planten.
Mensen terug in contact brengen met de natuur.
Mensen uit hun isolement halen en verbinden met elkaar in een groene omgeving.
Via lezingen, natuurwandelingen, ... de kennis over natuur en gezondheid vergroten.
Zowel particulieren als bedrijven concreet helpen iets terug te doen voor de natuur.

Everyhting we have is a gift from mother earth, now it's up to us time to do something back! Alles wat we hebben is een geschenk van moeder aarde, nu is het tijd voor ons om iets terug te doen!

Bekijk dit goed doel