Warmste maand van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)

Ten voordele van ALEHOPPA

Dessert@NCCN: Een dessertmoment voor alle medewerkers van het Crisiscentrum. Voor een kleine bijdrage krijgt iedereen een zoetheid
Rospot: het Crisiscentrum zamelt de kleine muntjes in van alle medewerkers
Snoepzakjes: de Alehoppa snoepzakjes worden ook actief verkocht binnen het Nationaal Crisiscentrum
Warmathon: collega's van het NCCN nemen deel aan de Warmathon
Een collega repareert ski's en snowboards en doneert de helft van de opbrengst aan de actie.

Waarom dit goed doel?

Omdat het belangrijk is dat alle kinderen, met en zonder fysieke beperking, kunnen participeren aan het dagdagelijkse leven.

ALEHOPPA

Alehoppa richt zich op het ondersteunen van de integratie van kinderen met een motorische beperking en het verhogen van hun zelfredzaamheid bij het participeren in de dagdagelijkse activiteiten in de samenleving. Dit doet de vzw door het (laten) analyseren van optimale mogelijkheden en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen om (school)gebouwen maximaal toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen. Het faciliteren van contacten tussen enerzijds personen op zoek naar gepaste hulpmiddelen voor kinderen met motorische beperkingen en anderzijds personen die deze hulpmiddelen niet langer nodig hebben en ter beschikking stellen. Ook realiseert de vzw zelf niet-medische hulpmiddelen indien hier een nood aan is. Eveneens richt de vzw zich ook tot het opzetten van een netwerk voor informatie- en ervaringsuitwisseling tussen kinderen met een motorische beperking en hun naasten. Tot slot brengt de vzw ook ouders van jonge kinderen met de spierziekte SMA met elkaar in contact.

Bekijk dit goed doel