Warmste maand

Ten voordele van De Terrilling

Tijdens de middag zorgen we voor de collega's, tegen betaling, een tas lekkere verse soep met brood.

Waarom dit goed doel?

Als vrij CLB zijn we er om leerlingen te helpen bij het goed doorlopen van hun schoolcarrièrre. Kansbedreigde leerlingen zijn een prioritaire doelgroep voor ons. En regio Beringen valt binnen binnen ons werkgebied. Een ideaal goed doel dat aansluit bij ons dagelijks werk.

De Terrilling

De Terrilling wil de leefomgeving van de kinderen uit de omgeving Beringen-Mijn verrijken, hun ontwikkelingskansen vergroten en het welbevinden verhogen. We bieden kinderen de mogelijkheid om te spelen, hun talenten te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen na schooltijd in hun buurt. Ze krijgen op die manier een verbreding van hun leef- en leerwereld en bereiden hun sociaal netwerk uit. Enerzijds organiseren we een eigen laagdrempelig aanbod en anderzijds zorgen we voor een actieve toeleiding naar de bestaande sportclubs en verenigingen in de wijk. Om iedereen die het nodig heeft op een adequate manier te bereiken werken we intensief samen met heel wat lokale partners en spenderen we veel tijd aan persoonlijk contact door middel van huisbezoeken.

Bekijk dit goed doel