Warmste lunch

Ten voordele van jASSper vzw

De ambtenaren van de stad Kortrijk de kans geven om een lekkere lunch te komen eten ten voordele van het goed doel.

Waarom dit goed doel?

Als gezin hebben we zelf te maken met autismespectrumstoornissen en we weten hoe moeilijk het is om leuke vrijetijdsbesteding te vinden voor die kinderen.
vzw jASSper neemt heel even de zorg over en doet dit met hart en ziel. Ze proberen ook elk jaar kinderen die het niet breed hebben mee te nemen om kamp zodat hun ouders die het al moeilijk hebben ook even rust hebben in hun hoofd, met de anderen kinderen binnen het gezin.
Als koppel is het ook belangrijk dat je even een momentje voor je tweetjes hebt en dat je terug wat rust en genegenheid vindt om er nadien weer voor 100% tegenaan te gaan!

jASSper vzw

VZW jASSper is een vereniging voor kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen. Wij organiseren een jaarlijks zomerkamp voor 6-13-jarigen, een j@SSpervierdaagse voor 12-18-jarigen, enkele familiedagen, brussendagen en allerlei activiteiten met en ten voordele van jongeren tussen 6-18j met ASS. We verzorgen ook mamASSmomenten en spreekbeurten over ASS. We leiden vrijwilligers op om met onze doelgroep om te gaan. Ook in scholen en klassen brengen wij autismebewustzijn en -acceptatie d.m.v. lessen sociale vaardigheden. Zie onze Facebookpagina VZW jASSper en onze website www.jassper.org

Bekijk dit goed doel