Warmste Centric Week

Ten voordele van huis voor jongeren vzw / OVERKOP Gent

Diverse verkoopmomenten van hamburgers tot verse soep in ons bedrijf.

Waarom dit goed doel?

Onze huidige maatschappij is voor veel kinderen en jongvolwassenen een moeilijke wereld. Zo posten we op de sociale media massaal mooie en leuke momenten en dat schept een vertekend beeld van de reële gang van zaken. We denken ook aan de snelheid waarmee onze maatschappij draait. Veel jongeren kunnen dit tempo niet volgen. Hierdoor voelen veel jongeren, meer dan je zou denken, zich niet goed in hun vel. Om nog maar over het taboe rond psychologische problemen te zwijgen…

Meerdere collega’s suggereerden een goed doel in dit thema. We kozen uiteindelijk voor vzw Huis voor Jongeren. In hun OVERKOP-huis biedt de organisatie een veilig plek voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Ze vinden er een luisterend oor, fijne activiteiten en indien gewenst professionele therapeutische hulp, zonder labels te plakken. Collega Mie stelde dit doel voor n.a.v. haar ervaring in dit thema met haar zoon. We hopen een mooie bijdrage te kunnen sprokkelen met onze acties.

huis voor jongeren vzw / OVERKOP Gent

In een OverKop-huis kan je als jongere van 12 tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
In OverKop-Gent is geen enkele vraag te groot of te klein. Je bent er altijd welkom! Doe, voel, chill, hallo...daar staan we voor.

We zijn er ook trots op dat we de stem van iedere jongere centraal stellen zowel in je eigen verhaal als in onze werking. Dus ook als je een idee hebt om OVERKOP nog beter te maken. Dan is OVERKOP de ideale plaats.

Bekijk dit goed doel