Warme zakjes

Ten voordele van Den Draai

Vrijwilligers en bezoekers van Den Draai slaan de handen in elkaar en naaien eigenhandig de mooiste tasjes.

Wij zijn een vereniging waar armen het woord nemen, erkend door de Vlaamse overheid.

Waarom dit goed doel?

Onze vrijwilligers zetten zich dagdagelijks in voor mensen in armoede. Om de mensen in armoede te bereiken organiseren we gezellige festiviteiten en uitstappen zodat ook mensen in armoede hier van kunnen genieten. We willen ook isolement en eenzaamheid tegen gaan tijdens onze ontmoetingsmomenten. Samen gaan we de strijd aan met structurele armoede en adviseren we het beleid in Heist-op-den-Berg. We zijn een duurzame partner van vele sociale organisaties. Al deze dingen financieren we vanuit onze subsidie en dankzij giften. De Warmste Week kan ons een duwtje in de rug geven!

Den Draai

Vzw Den Draai is een vereniging waar armen het woord nemen, die erkend is door de Vlaamse overheid. We strijden tegen armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Heist-op-den-Berg. We gaan op zoek naar armen, en brengen hen samen. We organiseren ontmoetings- en vormingsmomenten voor hen. Daarnaast willen we armen ook een stem geven en samen met hen wegen op het beleid. We gaan in dialoog met beleidsmakers en andere maatschappelijke actoren, en werken aan de bewustmaking voor de problemen waarmee kansarmen te maken krijgen.

Bekijk dit goed doel