Wandelpool for life

Ten voordele van Effen Weg

Wij wandelen dagelijks met rond de 100 kinderen naar school met vertrekpunten verspreid over de gemeente. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan veilig verkeer in onze gemeente. Daarnaast zorgen we voor schonere lucht in de schoolomgeving. Gaandeweg ontdekken we dat het wandelen ook een belangrijke sociale functie heeft. Ouders uit de buurt leren elkaar kennen, kinderen leren onderweg voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen.
We vinden het zo leuk dat we blijven gaan. Tijdens de warmste wee vragen we aan de ouders van de kinderen een kleine bijdrage vragen voor onze wandelingen en verkopen we fietslichtjes.

Waarom dit goed doel?

Wij wandelen dagelijks met rond de 100 kinderen naar school met vertrekpunten verspreid over de gemeente. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan veilig verkeer in onze gemeente. Daarnaast zorgen we voor schonere lucht in de schoolomgeving. Gaandeweg ontdekken we dat het wandelen ook een belangrijke sociale functie heeft. Ouders uit de buurt leren elkaar kennen, kinderen leren onderweg voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen.
Een goed doel dat zich inzet voor de natuur, sociaal isolement wil doorbreken voor een groep mensen die vaak aan huis zijn gekluisterd en wandelen als middel heeft, sluit dus mooi aan bij onze activiteiten en doelstellingen.
De papa van een van de kinderen van de school is nauw betrokken bij deze VZW, hij heeft chronische pijn en blijft niet bij de pakken zitten maar zet zich in om lotgenoten te helpen door zinvolle, rustgevende activiteiten te organiseren.

Effen Weg

Met Effen Weg organiseren wij jaarlijks +/- 180 begeleide wandeltochten voor mensen met chronische pijn of mensen in burnout, depressie... Mensen voor wie het reguliere wandelcircuit te moeilijk is want te lang, te snel ... Onze wandelingen worden door onze vrijwilligers begeleid en het aantal deelnemers is beperkt. Wij kiezen voor wandelen omdat het een laagdrempelige vorm van bewegen is. Buiten een paar goede schoenen heb je niet veel nodig. Onze tweede pijler is de natuur. Wij geloven sterk in de helende werking van de natuur op het welzijn van de mens. Onze wandelingen worden dan ook met zorg uitgestippeld en lopen zo veel mogelijk over onverhard terrein met onderweg voldoende rustpunten. Aan het einde van de wandeling kan wie dat wenst nog even blijven napraten op een terrasje ... informeel en gezellig. Zo geraken vele mensen uit hun sociaal isolement en ontstaan mooie vriendschappen.

Bekijk dit goed doel