Wandeling in de Bilzerse Natuur.

Ten voordele van Orper Straatkinderen Kinshasa vzw

Organisatie van een Wandeling doorheen de Bilzerse natuur tvv. verschillende Bilzerse goede doelen. Organisatie vanuit de Stedelijke werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking Bilzen (WOS).

Waarom dit goed doel?

Orper Straatkinderen Kinshasa vzw zet zich actief in voor de Noord-Zuidproblematiek vanuit hun dagelijkse werking. Ze zijn bovendien ook een actief lid binnen de Stedelijke werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking Bilzen en steunen vanuit die insteek indirect ook andere projecten in de derde en vierde wereld.

Orper Straatkinderen Kinshasa vzw

ORPER staat voor OEUVRE DE RECLASSEMENT ET DE PROTECTION DES ENFANTS DE LA RUE . Onze vzw zet zich in voor de duizenden straatkinderen in Kinshasa. Ism een lokale vereniging, Orper Kinshasa (sinds 1981 actief):
- Jongeren en kinderen beschermen tegen de gevaren van het straatleven door scholing, medische hulp, korte en langdurige opvang in homes. Reïntegratie in de familie/maatschappij.
- In 7 opvanghuizen verspreid over de stad.
- 3000 jongeren hebben één of ander contact met Orper
- Bakkers-, Kappers-, koks-, en landbouwersopleiding. De jongeren krijgen aangeleerd hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen.
- Praktische steun, medische, psychologische en emotionele opvang voor deze vaak zwaar getraumatiseerde kinderen.
- Zoeken naar lokale opvanggezinnen voor de kleintjes.
-Er is een mobiel centrum ( kleine ambulance ) om kinderen op straat te bezoeken en verzorgen.

Bekijk dit goed doel