Wafeltjes en koekjes voor Oostrem

Ten voordele van Oostrem vzw

Wafeltjes verkopen 4 stuks voor € 5
Boterkoekjes verkopen 5 stuks voor €5

Waarom dit goed doel?

Omdat mijn schoonbroer bij Oostrem verblijft in de week overdag.
Daarom wil ik wafels en koekjes verkopen voor elk centje voor de warmste.week aan hen te schenken

Oostrem vzw

Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch...) vertonen. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem wil aan deze personen dagbesteding en indien gewenst ook woongelegenheid bieden. Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten.
Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur

Bekijk dit goed doel