Wafels for life

Ten voordele van Vriendenkring van Brandwondenpatiënten van het UZ Gent

We gaan wafels bakken en deze verkopen en de opbrengst gaat naar ons goed doel!

Waarom dit goed doel?

Vorig jaar is mijn grootvader (83) getroffen door een gasontploffing in zijn badkamer.
Hij was meer dan 50% verbrand. De dokters gaven hem amper 5 a 10% overlevingskans. Maar door de goede zorgen en het doorzettingsvermogen van mijn grootvader is hij wonder boven wonder bijna volledig hersteld! (wat volgens de artsen een mirakel is)
Maar als ik zag hoe de artsen en dokters hebben ingestaan voor de verzorging van pepe en ook ondersteuning van onze familie vindt ik dat we op deze manier iets kunnen terugdoen. Zodat ze in de toekomst nog meer mensen kunnen helpen en verzorgen.

Vriendenkring van Brandwondenpatiënten van het UZ Gent

De vzw streeft er naar om de brandwondenpatiënten en hun omgeving maximaal te ondersteunen op sociaal, psychologisch, materieel of financieel vlak. Ook na het beëindigen van de acute medische behandeling wil de vzw de patiënten en hun familie helpen bij de re-integratie als persoon in de maatschappij. Daarom organiseert de vzw een brede waaier van activiteiten om de brandwondenpatiënten te informeren en onderlinge contacten te bevorderen.

Bekijk dit goed doel

Video's