Vuchel's kaarten

Ten voordele van Kompanjon vzw

Zelfgemaakte kerstkaarten.
Website: vuchel.be

Waarom dit goed doel?

Win-win situatie.

Kompanjon vzw

Via gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis wil Kompanjon vzw de onderwijskansen van kansarme kinderen in Gent verhogen. De ondersteuning wordt geboden door studenten uit lerarenopleidingen en sociale richtingen die zo leren omgaan met armoede en diversiteit.

Elke week komt een student in het gezin en ondersteunt de kinderen bij het schoolwerk en de opvoeding. De student betrekt en ondersteunt ook de ouders zodat zij sterker staan in het opvolgen van hun kinderen. De coach van Kompanjon vzw zorgt voor een intense ondersteuning van de ouders, de studenten en het proces.

Zo wil de organisatie kansarme kinderen kans-rijker maken en een bijdrage leveren om de kinderarmoede structureel aan te pakken.
Meer info: www.kompanjon.be

Bekijk dit goed doel