Voorleesactie Artevelde

Ten voordele van Uilenspel vzw

Studenten van de Artveldehogeschool, opleiding lager onderwijs, komen aan huis een verhaaltje voorlezen tegen een vrije bijdrage voor Uilenspel vzw.

Waarom dit goed doel?

Ik ben Annelies Roose en vrijwilligster bij Uilenspel en ik ga zelf elke week langs bij een kindje thuis voor huiswerkbegeleiding. Vanuit de lerarenopleiding die ik volg, heb ik samen met Lieselotte Semaesse een actie opzet om verhaaltjes te gaan voorlezen ten voordele van Uilenspel.

Uilenspel vzw

Uilenspel geeft gratis huiswerkbegeleiding aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in Gent. Uilenspel wil zo de ontwikkelingskansen van kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, vergroten en dit via buurtsolidariteit.

De vrijwilligers gaan 1u per week langs bij een gezin in hun buurt voor huiswerkbegeleiding. Via spelend leren wordt gewerkt aan de schoolse vaardigheden, de motivatie en het welbevinden van het kind. De ouders van het kind worden ook bij de begeleiding betrokken. Zij krijgen extra handvatten aangereikt en ook hun competenties worden versterkt. Ook de school is een belangrijke partner bij de begeleiding.

De fijne begeleidingsmomenten zorgen er bovendien voor dat de vrijwilliger en het gezin elkaar goed leren kennen en deel gaan uitmaken van elkaars netwerk. De buurtintegratie en -solidariteit neemt zo toe. En de brug kan gemaakt worden naar andere organisaties of dienstverlening in de buurt.

Meer info op www.uilenspel.be

Bekijk dit goed doel