Volksspelen for life

Ten voordele van HACHIKO

We organiseren een namiddag met volksspelen. In de namiddag kunnen mensen pannenkoeken komen eten en 's avonds staan er hotdogs op het menu. Met een toegangskaart voor €5 krijgen ze toegang tot de volksspelen en 2 pannenkoeken of 1 hotdog. Uiteraard zijn er ook nog drank en hapjes te verkrijgen!

Waarom dit goed doel?

Thuis heb ik zelf een hond en weet ik hoeveel liefde je kan krijgen van zo'n beestje. Personen met een motorische beperking of personen met een nood aan psychosociale zorg moeten vaak al drempels nemen in onze maatschappij. Een hond is niet enkel een functionele hulp , maar geeft hen ook het duwtje in de rug om uit hun huis te komen én ze krijgen er een beste vriend bij die hen onvoorwaardelijke liefde geeft! De opleiding van zo'n hond kost echter enorm veel geld en ik wil graag mijn steentje bijdragen zodat nog mensen een nieuwe vierpotige vriend krijgen!

HACHIKO

Hachiko vzw verandert levens door hulphonden te schenken aan personen met een motorische beperking en meldhonden aan personen met epilepsie. Assistentiehonden worden speciaal opgeleid om taken uit te voeren die voor het baasje niet evident of zelfs onmogelijk geworden zijn. Een assistentiehond is echter zoveel meer dan enkel praktische hulp. Ze zijn een steun en toeverlaat, een beste vriend en een bliksemafleider van de beperking. Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn baasje. Een assistentiehond opent dus letterlijk én figuurlijk nieuwe deuren. Eén geplaatste assistentiehond die levenslang opgevolgd wordt, kost onze vereniging 25 000 euro. Omdat Hachiko niet wil dat de aanvrager van een assistentiehond een financiële drempel ervaart, schenken we onze honden gratis. Om dit te kunnen realiseren zijn we afhankelijk van giften en sponsoring.

Bekijk dit goed doel