(Voka) West-Vlaanderen: klinkt als muziek in de oren!

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vindt dat muziek belangrijk is bij de ontwikkeling van elk kind. Daarom willen wij dat ook kansarme kinderen en jongeren de kans krijgen om hun muzikale talenten te ontwikkelen!

Onze actie bestaat erin dat we 1 euro geven per onderneming die is lid van onze ondernemersorganisatie. Hierdoor kunnen wij uiteindelijk een bedrag van 3200 euro schenken aan De Muziekbank van het Streekfonds West-Vlaanderen.

Op deze manier hopen wij dat we een steentje kunnen bijdragen aan de talentontwikkeling in de warmste provincie: West-Vlaanderen! #daaromVoka

Waarom dit goed doel?

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen gelooft sterk in de kracht van muziek. Vele van onze medewerkers zijn dan ook fervente concertgangers of spelen zelf een instrument! Wie wordt er niet gelukkig van wat muziek beluisteren, en belangrijker nog: muziek maken?
In het geval van kansarme jongeren, kan muziek helpen om hen een houvast en hoop voor de toekomst te bieden. Dankzij De Muziekbank kunnen kinderen/jongeren hun talenten ontplooien, waar ze daar anders de kans misschien niet toe zouden krijgen... Muziek brengt vreugde voor zoveel mensen, daarom willen wij De Muziekbank van het Streekfonds West-Vlaanderen steunen opdat iedereen, ook diegene met minder middelen, kan genieten van de kracht van muziek!

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel

Video's