Vetboltaarten for 'wild' life

Ten voordele van Vogelopvangcentrum Malderen

We maken met Atelier ScHePSeLs (dagbesteding voor personen met mentale beperking) vetboltaarten. Er zijn taarten in verschillende formaten. De vetboltaarten verkopen we t.v.v VOC Malderen.

Waarom dit goed doel?

Zelf brengen we regelmatig gewonde dieren naar het VOC. Zij doen fantastisch werk en kunnen een financieel duwtje in de rug zeker gebruiken.

Vogelopvangcentrum Malderen

Het Vogelopvangcentrum Malderen of kortweg VOC, is het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant.
Jaarlijks vangt het VOC 5000-6000 dieren op. Dit gaat dan om jonge, zieke of gewonde dieren. Na verzorging en eventuele revalidatie worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun natuurlijke habitat.
Onze kosten lopen daardoor ook hoog op (denk maar aan voeding, dierenartskosten, onderhoud van de kooien, elektriciteit (couveuses, warmtelampen,...). Het centrum elke dag geopend vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur (365 op 365). We kunnen een extra centje dus altijd goed gebruiken!

Bekijk dit goed doel