Verkoop van kweeperengelei.

Ten voordele van Leef vzw

Verkoop van kweeperengelei, gemaakt door de bewoners van Leef, op buurderij Gitschotelhof.

Waarom dit goed doel?

Uit sympathie.

Leef vzw

Leef staat in voor twee dagcentra en een tehuis voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
Deze voorzieningen bieden momenteel opvang en begeleiding aan een 100-tal mensen die niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen.
De voornaamste doelstellingen zijn:
- een sfeer scheppen waarbij alle bewoners en deelnemers zich goed voelen.
- het ontwikkelen van de aanwezige mogelijkheden en het onderhouden van de reeds verworven vaardigheden.
-het onderhouden en uitwisselen van contacten met het sociaal netwerk.

Bekijk dit goed doel