Verkoop Horecamateriaal

Ten voordele van Limburgs Kankerfonds

Naar aanleiding van de verhuis van de opleiding Horeca naar een andere vestiging was er een overschot van materiaal.
We hebben een inventaris van dit materiaal gemaakt en dit voor het goede doel te koop aangeboden aan de VDAB-personeelsleden van de provincie Limburg.
Op de grote items (keukentoestellen en meubilair) kon men een bod uitbrengen (hoogste bod krijgt het)
De kleinere dingen worden op woensdag 27 november te koop aangeboden tijdens een kleine "markt"

Waarom dit goed doel?

We hebben alle VDAB-personeelsleden van de provincie Limburg de lijst met de goede doelen overgemaakt en hun een keuze laten maken.
De meerderheid koos voor het Limburgs Kankerfonds

Limburgs Kankerfonds

De vereniging heeft tot uitsluitend doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op vlak van de oncologie.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciƫle en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te alle tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen.

Bekijk dit goed doel

Video's