Verjaardagskalender met BV's

Ten voordele van voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

De kinderen van het vierde leerjaar maken een verjaardagskalender waarop geposeerd wordt met een aantal bekende Vlamingen.
De kinderen werkten de ideeën voor de kalender zelf uit. Zo moesten ze in groepjes overleggen over hoe ze het concreet gingen aanpakken (vb. Wat is typisch voor de maand/bekende Vlaming)
Tijdens het bezoek van de bekende Vlaming wordt de foto die voorbereid werd door de kinderen uiteindelijk genomen.
Na de verschillende fotosessies wordt de kalender uiteindelijk gedrukt en kan hij verkocht worden voor het goede doel.

Waarom dit goed doel?

De twee klassen van het vierde leerjaar mochten hun voorkeur opgeven door een persoonlijke top 5 te maken. Heel wat kinderen kozen voor een goed doel rond dieren. Het opvangcentrum in Merelbeke kwam bij heel wat kinderen voor in hun lijstje.
Daarom besloten we om ons voor deze organisatie in te zetten.

voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Sinds 1982 is er in Merelbeke een opvangcentrum actief waar jaarlijks nu ongeveer 5 000 wilde dieren worden verzorgd met de bedoeling deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Meestal kan meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten, na revalidatie, terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de soort.

Bekijk dit goed doel