Vergeet-hen-niet

Ten voordele van EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Bakken van wafeltjes, cupcakes, en brownies en maken van snoepzakjes

Waarom dit goed doel?

Mijn actie is vnl gericht naar het Brain Adventure Team. Ik draag hen een zeer warm hart toe. Jongdementie mag nog wat meer aandacht krijgen. Dit project omvat samenhorigheid, positivisme, kracht, uitdaging, grenzen verleggen, respect voor elkaar.

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Bekijk dit goed doel