VBS Otegem bruist

Ten voordele van Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen

We verkopen met de kinderen van de beide vestigingen van onze basisschool (De Parel en De Ketting) bruisparels en kettingen om zo 't Boetiekske Zwevegem te steunen. Daar bezorgen ze alle ingezamelde kinderkledij en boekentassen aan Zwevegemse gezinnen die het financieel moeilijk hebben. 't Boetiekske is een onderdeel van Huis Van het Kind Zwevegem.
Als school zamelden we sinds vorig schooljaar mee kledij in. Met het verzamelde bedrag kunnen zij hun werking verder uitbouwen.

Waarom dit goed doel?

Als warme school in Otegem (deelgemeente van Zwevegem) willen wij ons inzetten voor de kinderen uit onze schoolbuurt die het niet gemakkelijk hebben.

Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen

Als organisatie voor bijzondere jeugdzorg begeleiden wij kinderen, jongeren en gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben. Hiervoor doen wij ook beroep op vrijwilligers, op mensen met een groot hart voor medemensen. Om deze vrijwilligerswerking te ondersteunen zijn wij op zoek naar bijkomende financiële middelen.
Vrijwilligers mogen zich ook aandienen uiteraard...
Tevens zoeken wij steeds extra middelen om onze spelotheek in Harelbeke verder uit te bouwen, ook een vrijwilligersinitiatief van de vzw.

Bekijk dit goed doel